Yalambar Hang Award

 

Congratulations  – Gehenda Thamsuhang 2019

 

 

Congratulations- 2018

 

Yalambahang Award2017. Shantosh Wanem.

 

Yalambar award -Mr Khem Lungfuwaa ..2016

 

 

 

Yalambar award – Mr Bijaya Lingthep 2015

 

Yalambarhang Award 2014- Mr Arun Kumar Limbu

Yalambarhang Award 2013- Mr Purna Kumar Phalecwa.

Kirat Yakthung Chumlung Yalambar Hang Award Eastablished in 2010

*****MR KHAGENDRA LAWOTI*****
YALAMBAR HANG AWARD WINNER – 2012

*****MR NAR THAMSUHANG*****
YALAMBAR HANG AWARD WINNER – 2011

*****MR RAJENDRA LIMBU*****
YALAMBAR HANG AWARD WINNER – 2010