केही महत्वपूर्ण भिडियोहरु


Khewa Bajeko Kabita


Kirat Yakthum Chumlung UK Feltham 2016


Kirat Yakthung Chumlung, Sisekpa Tangnam 2014 Programme


कियाचुयुके केन्द्रका धाननाच समुहद्वारा ३० जुन २०१२ को सिसेक्पा तङ्नामा देखाएको धाननाच।


Chasok Tongnam UK 2012

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.