Financial Contribution for Late Hari Hukpa Chongbang

Financial Contribution for Late Hari Hukpa Chongbang, 23 Feb 2021

1 Mr. Purna Sauden £35
2 Mr. Chaturman Menyangbo £35
3 Mr. Til Bikram Sambahangphe £30
4 Mr. Tek Bahadur Sambahangphe £30
5 Mr. Ishwar Angbuhang £26
6 Mr. Ganesh Hangam £25
7 Mr. Bhuwaniraj Angbuhang £23
8 Mr. Yadhuchandra Laoti £21
9 Mr. Kajiman Limbu £21
10 Mr. Lal Lingden £21
11 Mr. Tanka Khapung £21
12 Mr. Bhim Niyong £21
13 Mr. Baburam Yongya £21
14 Mr. Biswasdip Tigela £20
15 Mr. Tara Kandangwa £20
16 Mr. Dil Iwaram £20
17 Mr. & Mrs. Amrita Palunwa Sabenhim £20
18 Mr. Hari Tumbahangphe £20
19 Mr. Rajendra Nalbo £20
20 Mr. Khagendra Sene £20
21 Mr. Tanka Wanem £20
22 Mr. Mahendra Limbu £20
23 Mrs. Kamala Sendang £20
24 Mr. Nem Khapung £20
25 Mr. Jiwan P. Maden £20
26 Mr. Krishna Yonghang £20
27 Mr. Til Bikram Kandangwa £20
28 Mrs. Sushma Limbu £20
29 Mr. Gajendra Lawati £20
30 Mr. Nir Bahadur Lawati £20
31 Mr. Khadga Jang Angbuhang £20
32 Mr. Tej Menyangbo £20
33 Mr. Premhang Kandangwa £20
34 Mr. MB Tumbahangphe £20
35 Mr. Hari Nalbo £20
36 Mr. Santosh Thebe £20
37 Mrs. Kabita Kurumbang £20
38 Mr. Deauraj Limbu £16
39 Mr. Narendra Nembang £15
40 Mr. Narbir Angbo £15
41 Mr. Chhatra Wanem £15
42 Mrs. Bimala Sene £15
43 Mr. Dhan Kambang £15
44 Mr. Dipendra Yakso £15
45 Mr. Karna Prangden £15
46 Mr. Rai Bahadur Limbu £15
47 Mrs. Kopila Limbu £15
48 Mrs. Nar Kumari Wanem Sendang £15
49 Mr. Santosh Wanem £15
50 Mr. Damber Dhoj Sanba £15
51 Mr. Devendra Khimding £15
52 Mr. Tek Loktam £15
53 Mr. Sundar Lingthep £15
54 Mr. Shailendra Nalbo £15
55 Mr. Krishnaraj Menyangbo £15
56 Mr. Tanka Yengden £15
57 Mr. Ram Khajum £15
58 Mr. Uttar Potangwa £15
59 Mr. Yam Bahadur Angbuhang £15
60 Mr. Badri Yongya £15
61 Mr. Kailash Kambang £15
62 Mr. Rudra Thoklihang £15
63 Mr. Badri Nalbo £15
64 Mr. Chandra Fago Chongbang £15
65 Mr. Chanta Wanem £15
66 Mr. Hem Subba £15
67 Mr. Damber Edhingo £15
68 Mr. Narendra Mabohang £15
69 Mr. Man Mabohang £15
70 Mr. Lokendra Tabebung £15
71 Mr. Mohan Kangba £15
72 Mr. Tika Raj Yakthungba £12.30
73 Mr. Bhakti Angdembe £11
74 Mr. Jeet Menyangbo £11
75 Mr. Khangendra Laoti £11
76 Mr. Lalit Limbu £11
77 Mr. Lal Angdembe £11
78 Mr. Shamsher Wanem £11
79 Mr. Khanga P. Tamling £11
80 Mr. Dilsing Menyangbo £10
81 Mr. Bijaya Lingthep £10
82 Mr. Dhan Kumar Nembang £10
83 Mr. S.B. Ingnam £10
84 Mr. Pritha B. Wanem £10
85 Mr. Jas B. Linkhim £10
86 Mr. Mahendra Sambahangphe £10
87 Mr. Daulat Limbu £10
88 Mr. Mohansing Maswa £10
89 Ms. Raj Kumari Kandangwa £10
90 Mr. Bhagirath Jabegu £10
Total raised £1,510.30